Chong chóng nhựa trang trí

Hộp rượu, hộp gỗ đựng rượu, hộp quà tết